close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLACY W MALEZJI

 • INFORMACJE OGÓLNE

   

  Historia obecności Polonii w regionie Azji Południowej i Wschodniej sięga II wojny Światowej, a w Malezji początków jej państwowości. Polacy walczyli w armiach alianckich na Półwyspie Malezyjskim, włączyli się w także aktywnie w nurt działalności naukowej i kulturalnej.
  Pomimo, iż Polonia nie odgrywa znaczącej pozycji w społeczeństwie malezyjskim jest widoczna ze względu na odrębność kulturową, ponadprzeciętne wykształcenie i przywiązanie do pielęgnowania barwnych, polskich tradycji. Ambasada RP w Kuala Lumpur dba o to, aby spotkania z kulturą (wystawy, pokazy), wspólne imprezy polonijne, a także zaangażowanie Polaków we wszystkich dziedzinach życia w Malezji znalazły właściwą oprawę i zostały nagłośnione, a wokół Polonii panowała przyjazna atmosfera medialna.

  Charakterystyka nowej Polonii w Malezji


  Pomimo, iż Polonia w Malezji jest nieliczna i stanowi ją około 300 osób wraz z rodzinami, współpracuje ona doraźnie z placówką w promowaniu szeroko pojętych interesów gospodarczych i kultury polskiej oraz udziela sobie wzajemnej pomocy. Praktycznie wszyscy Polacy w Malezji posiadający polskie dokumenty podróży, a także osoby przyznające się do pochodzenia polskiego utrzymują stały kontakt z Ambasadą i uczestniczą w życiu Polonii.
  Liczba Polaków w Malezji sukcesywnie wzrasta, ze względu na rosnący poziom wymiany handlowej i stałą obecność firm polskich związanych z turystyką, edukacją i przemysłem. Z sukcesem przemian gospodarczych i społecznych w Polsce, w ostatnim dwudziestoleciu oraz wejściem RP do Unii Europejskiej wiąże się również fenomen większej liczby osób przyznających się do pochodzenia Polskiego i pragnących uczestniczyć w spotkaniach polonijnych.

  Działania Ambasady RP w Kuala Lumpur


  Ambasada RP w Kuala Lumpur spełnia szczególną rolę w organizacji życia polonijnego, gdyż Polacy w Malezji nigdy nie byli formalnie zorganizowani. Przygotowywane z inicjatywy Ambasady spotkania z gośćmi z Polski, imprezy kulturalne i spotkania ze sztuką, a także obchody rocznicowe stanowiły dotychczas jedyne miejsce zgromadzeń wszystkich osób pochodzenia polskiego, przebywających na stałe lub tymczasowo w Malezji.

   

  Wspólnota Polska w Malezji na Facebooku

   

  http://www.facebook.com/poloniainmalaysia

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: