close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KRONIKA WYDARZEŃ

 • MALEZJA

   

  Data

  Opis wydarzenia

  6-8.11.1970

  W Polsce przebywała delegacja gospodarcza Malezji, której przewodniczył minister przemysłu i handlu Malezji Enche Mohamed Khir Johari.

  27-29.09.1972

  W Polsce złożył wizytę premier Malezji Tun Haji Abdul Razak bin Dato’ Hussein.

  24-30.03.1973

  Polska delegacja gospodarcza z zastępcą przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Januszem Hrynkiewiczem przebywała z wizytą w Malezji.

  20-23.10.1974

  Polska delegacja gospodarcza, której przewodniczył wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Stefan Perkowicz przebywała z wizytą wMalezji.

  20-25.03.1975

  Delegacja Ministerstwa Komunikacji PRL z wiceministrem Janem Raczkowskim na czele przebywała z wizytą w Malezji.

  6-9.07.1975

  W Polsce przebywał z wizytą wiceminister komunikacji Malezji M. Kadir bin Ismail.

  8-12.09.1975

  W Polsce przebywał z wizytą minister handlu i przemysłu Malezji Datuk Hamzah Abu Samah, któremu towarzyszyła misja przedstawicieli malezyjskich kół gospodarczych.

  2-4.05.1977

  W Polsce złożył wizytę minister spraw zagranicznych Malezji Tengku Ahmad Rithauddeen.

  9-13.05.1977

  W Polsce przebywał z wizytą wiceminister finansów Malezji Richard Ho.

  24-28.04.1978

  W Polsce przebywała malezyjska misja handlowa, której przewodniczył wiceminister handlu i przemysłu Dato’Lee Sip Hon.

  4-7.12.1978

  Minister spraw zagranicznych Emil Wojtaszek przebywałz wizytą w Malezji.

  5-6.06.1979

   

  Wiceminister handlu zagranicznego Antoni Karaś przebywał z wizytą w Malezji.

  29.04-1.05.1981

  W Polsce przebywał z wizytą prezydent Federalnego Sądu Malezji dr Tun Mohammad Suffian bin Hashim.

  4-9.05.1985

  W Polsce przebywał z wizytą wiceminister spraw zagranicznych

  Malezji Abdul Kadir bin Haji Sheikh Fadzir. 6 maja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyły się polsko-malezyjskie konsultacje polityczne. Delegacji polskiej przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Jan Majewski.

  21-25.09.1985

  W Polsce przebywała misja handlowa Malezji z wiceministrem handlu i przemysłu Dato Oo Gin Sunem na czele.

  30.01-2.02.1986

  Wiceminister spraw zagranicznych Jan Majewski przeprowadził w Malezji konsultacje polityczne z wiceministrem spraw zagranicznych Dato Abdul Kadirem i rozmowy z wiceministrami: przemysłu surowcowego Magat Junidem oraz handlu i przemysłu Kee Jong Lee.

  15.07.1986

  Polska delegacja gospodarcza z wicepremierem Zbigniewem Szałajdą przebywała
  z wizytą w Malezji

  4-6.03.1988

  Minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski złożył wizytę
  w Malezji.

  17-20.06.1989

  W Polsce przebywał z wizytą minister spraw zagranicznych Malezji Abu Hassan bin Omar.

  19-22.11.1989

  W Polsce przebywał z prywatną wizytą książę Malezji Tunku Haji Abdul Malik Inni Al-Marhum Sultan Badlishah.

  29-31.12.1989

  W Polsce przebywał z prywatną wizytą minister finansów Malezji Paduka Daim bin Zainuddin.

  30.08-3.09.1990

  Delegacja Senatu RP z marszałkiem Andrzejem Stelmachowskim przebywała
  z wizytą w Malezji.

  11-13.05.1992

  Minister współpracy gospodarczej z zagranicą Adam Glapiński przebywał z wizytą
  w Malezji.

  7-9.10.1992

  W Polsce złożył wizytę wicepremier Malezji Abdul Ghafar Baba.

  21-23.04.1993

  Wicepremier Henryk Goryszewski złożył wizytę w Malezji.

  22-27.08.1993

  W Polsce przebywał z wizytą prywatną król Malezji Azlan Shah.

  20.12.1994

  Wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą Zbigniew Wojciech Okoński przebywał z wizytą w Malezji.

  9-11.03.1995

  Wicepremier, minister finansów Grzegorz Kołodko przebywał z wizytą w Malezji.

  25-27.09.1995

  W Polsce przebywał z wizytą minister obrony Malezji Dato’ Syed Hamid Albar.

  4-6.12.1995

  Minister obrony narodowej Zbigniew Okoński przebywał z wizytą w Malezji.

  22-24.03.1996

  Premier Włodzimierz Cimoszewicz złożył wizytę w Malezji.

  26-28.05.1997

   

  W Polsce złożył wizytę król Malezji Ja’afar ibni al-Marhum Abdul Rahman wraz
  z królową Najihah.

  14-17.03.1999

  Prezydent Aleksander Kwaśniewski przebywał z wizytą oficjalną w Malezji.

  21-22.06.2000

  W Polsce przebywała malezyjska misja handlowo-inwestycyjna pod przewodnictwem wiceministra handlu międzynarodowego   i przemysłu Kerk Choo Tinga.

  10-12.07.2001

  W Polsce przebywał z wizytą minister spraw zagranicznych Malezji Syed Hamid Albar.

  21-23.03.2002

  W Polsce złożył wizytę premier Malezji Dato’ Seri Mahathir bin Mohammad.

  21-22.08.2002

  Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz złożył wizytę w Malezji.

  26-27.03.2003

  W Polsce przebywała z wizytą delegacja Senatu Malezji z wiceprzewodniczącym Datukiem Haji Gaparem bin Gurrohu.

  10.2003[1]

  W Warszawie odbyła się I sesja Polsko-Malezyjskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Naukowo-Technicznej.

  13-14.10.2004

  Delegacja Ministerstwa Gospodarki i Pracy z wiceministrem Krzysztofem Krystowskim na czele przebywała z wizytą w Malezji.

  29.03-9.04.2005

  Delegacja Senatu RP z wicemarszałkiem Ryszardem Jarzębowskim przebywała z wizytą w Malezji.

  4-6.07.2005

  Premier Marek Belka złożył wizytę w Malezji.

  17-20.07.2005

  W Polsce przebywał z wizytą wiceminister obrony Malezji Dato’ Haji Zainal Abidin Zinn.

  12-14.09.2005

  W Polsce przebywał z wizytą prywatną król MalezjiYang Di-Pertuan Agong XII Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamlullail z małżonką.

  12-15.12.2005

  W Polsce przebywała z wizytą delegacja parlamentarzystów malezyjskich z przewodniczącym Izby Reprezentantów Parlamentu Malezji Tan Sri Dato’ Seri Di Raja Ramoli bin Ngah Talibem na czele.

  10.09.2006

  Premier Jarosław Kaczyński, uczestniczący w szczycie ASEM 6
  w Helsinkach, spotkał się z premierem Malezji Abdullahem Badawim.

  26.01.2007

  W Warszawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyły się polsko-malezyjskie konsultacje polityczne. Delegacjom przewodniczyli: polskiej wiceminister spraw zagranicznych Rafał Wiśniewski, malezyjskiej-sekretarz generalny w MSZ Dato’ Sri Rastam Mohamed Isa.

  18.06.2008

  W Kuala Lumpur w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyły się polsko-malezyjskie konsultacje polityczne. Delegacjom przewodniczyli: polskiej-wiceminister spraw zagranicznych Ryszard Schnepf, malezyjskiej-sekretarz generalny w MSZ Dato’ Sri Rastam Mohamed Isa.

  18-20.06.2009

  Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld przebywał z wizytą w Malezji.

  17-21.06.2011

  W Malezji i Brunei Darussalam przebywała delegacja Sejmu RP pod przewodnictwem wicemarszałka J. Wenderlicha.

  24-26.09.2011

  Minister Beata Stelmach oraz wicedyrektor DAP MSZ, Tadeusz Szumowski przebywali z roboczą wizytą w Malezji.

  14.10.2012

  Wiceminister środowiska Janusz Zalewski przebywał z wizytą w Malezji.

   

  WYBRANE UMOWY I POROZUMIENIA

   

  Data

  Nazwa dokumentu

  7.11.1970

  Umowa handlowa. Weszła w życie 29.04.1972.

  29.09.1972

  Umowa o współpracy gospodarczej i technicznej.

  24.03.1975

  Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej.

  16.09.1977

  Umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

  Weszła w życie 5.12.1978.

  21.04.1993

  Umowa o popieraniu i ochronie inwestycji.

  Weszła w życie 27.03.1994.

  22.03.1996

  Umowa o współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej.

  Weszła w życie 22.03.1996.

  23.12.1997

  Umowa w sprawie częściowego zniesienia obowiązku wizowego.

  Weszła w życie 24.05.1998.

  30.08.2000

  Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.

   

  [1] Brak daty dziennej.

   

  FILIPINY

   

  Data

  Opis wydarzenia

  3-10.07.1946

  W uroczystościach związanych z proklamowaniem niepodległości Republiki Filipin Polskę reprezentował jako ambasador w misji specjalnej attaché wojskowy Izydor Modelski.

  4.05.1967

  W Polsce zakończyła wizytę misja handlowa Filipin, której przewodniczył prezes Izby Przemysłowej tego kraju Augusto Caeser Espiritu.

  28-30.11.1968

  W Polsce przebywała misja ekonomiczna Filipin z prezesem Izby Handlowej Teofisto Guignonem na czele.

  11-13.05.1974

  W Polsce przebywał z wizytą członek Rady ds. Polityki Zagranicznej Republiki Filipin, były prezydent tego kraju Dioddao Macapagal.

   9-12.12.1975

  W Polsce przebywała misja handlowa Republiki Filipin.

   

  10-13.02.1976

  W Republice Filipin przebywała polska delegacja handlowa, której przewodniczył wiceminister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Tadeusz Żyłkowski. Postanowiono powołać przedstawicielstwa handlowe w kraju partnera.

  21-24.03.1976

  W Warszawie przebywała misja handlowa Filipin, w skład której wchodzili przedstawiciele Izby Handlowej Filipin i Filipińskiej Izby Przemysłu.

  6.02-4.03.1977

  W Manili przebywała delegacja Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, której przewodniczył prezes Włodzimierz Wiśniewski.

  30.08-1.09.1978

  Minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej

  Jerzy Olszewski przebywał z wizytą w Republice Filipin.

  22-30.09.1978

  W Polsce przebywał minister zasobów naturalnych

  Filipin José J. Leido Jr.

  6.05.1979

  W Manili otwarto Ośrodek Filipińsko-Polskiego Stowarzyszenia ds. Współpracy Handlowo-Przemysłowej.W uroczystości otwarcia uczestniczyli: minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej PRL Jerzy Olszewskii honorowy przewodniczący Stowarzyszenia, minister

  handlu Filipin Troadio Quiazon.

  27-30.10.1986

  Minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski przebywał z wizytą na Filipinach.

  7-9.11.1989

  W Polsce złożył wizytę przewodniczący Senatu Republiki Filipin Jowito Salonga.

  20-22.06.1990

   

   

  W Polsce przebywał z wizytą wiceminister spraw zagranicznych Filipin Manuel Yan. Przeprowadził on konsultacje z wiceministrami: spraw zagranicznych Janem Majewskim i współpracy gospodarczej z zagranicą

  Andrzejem Wójcikiem.

  4-6.07.1990

  W Polsce przebywał z nieoficjalną wizytą minister spraw zagranicznych Filipin Raul Manglapus.

    09.1991[1]

   

  Marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski przebywał z wizytą na Filipinach.

  13-15.09.1992

   

  W Polsce przebywał z wizytą przewodniczący Senatu Republiki Filipin Neptali Gonsales.

  20-21.08.1996

   

  W Polsce przebywał z wizytą minister spraw zagranicznych Filipin Domingo Siazon.

  13-16.04.1997

   

  Minister spraw zagranicznych Dariusz Rosati złożył wizytę w Republice Filipin.

  28.04.1999

   

  W Polsce przebywał były prezydent Filipin Fidel V. Ramos, który przekazał prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu zaproszenie prezydenta Josepha Estrady do złożenia wizyty na Filipinach.

  26-27.06.2000

   

  Wiceprezydent Filipin Gloria Macapagal-Arroyo wzięła udział
  w konferencji ,,Ku wspólnocie demokracji"”w Warszawie.

  3-8.10.2004

  W Warszawie złożyła wizytę delegacja Senatu Republiki Filipin z jego przewodniczącym Franklinem Drilonem na czele.

  10-16.10.2004

  W Polsce przebywał z wizytą sekretarz (minister) spraw

  wewnętrznych i administracji lokalnej Angelo Reyes.

  4-8.12.2004

  Marszałek Sejmu RP Józef Oleksy przebywał z wizytą na Filipinach.

  6-7.07.2005

  Premier Marek Belka złożył oficjalną wizyt w Republice Filipin. 6.07 podpisano memorandum o porozumieniu o konsultacjach i współpracy między MSZ RP a MSZ Filipin.

  3-5.06.2006

  Minister obrony narodowej Radosław Sikorski przebywał

  z wizytą na Filipinach.

  9-10.09.2008

  W Polsce przebywał z wizytą minister spraw zagranicznych

  Filipin Alberto G. Romulo.

  19.09.2008

   

  W Polsce złożył wizytę wiceminister spraw zagranicznych

  Filipin Enrique A. Manalo.

   

  11.10.2012

  Wiceminister spraw zagranicznych Jerzy Pomianowski  przebywał z wizytą na Filipinach. W ramach wizyty miało miejsce spotkanie z Podsekretarzem Stanu Obrony Filipin Honorio S. Azcueta. Odbyły się także dwustronne konsultacje polityczne, delegacji po stronie filipińskiej  przewodniczyła Podsekretarz w Departamencie Spraw Zagranicznych Erlinda Basilio.

   

  WYBRANE UMOWY I POROZUMIENIA

   

   

               Data

  Nazwa dokumentu

  12.02.1976

  Umowa handlowa.

  Weszła w życie 7.06.1977.

  28.02.1977

  Umowa o współpracy między Polska Izbą Handlu Zagranicznego a Filipińska Izbą Przemysłu.

  9.09.1992

  Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

  Weszła w życie 7.04.1997.

  14.10.1992

  Porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych MSZ, zawarte w formie wymiany not.

  Weszło w życie 13.11.1992.

  1.07.1993

  Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej.

  Weszła w życie3.06.2002

   

  BBRUNEI

   

  Data

  Opis wydarzenia

  23-24.08.2002

  Minister spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz złożył oficjalną wizytę w Brunei Darussalam, gdzie przeprowadził rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Brunei księciem Mohamedem Bolkiahem oraz złożył wizytę sułtanowi Brunei Hassanalowi Bolkiahowi Mu'izzadinowi Waddaulahowi.

  3-6.04.2006

  W Polsce przebywała z wizytą delegacja Ministerstwa Obrony Sułtanatu Brunei z wiceministrem Dato Paduka Haji Mahammad Yasmin bin Haji Umarem na czele.

  17-21.06.2011.

  W Malezji i Brunei Darussalam przebywała delegacja Sejmu RP pod przewodnictwem wicemarszałka J. Wenderlicha

   

  WYBRANE UMOWY I POROZUMIENIA

   

   

  Data

  Nazwa dokumentu

  09. 2007- brak daty dziennej.

   

  Memorandum of Understanding między Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) a National Chamber of Commerce
  of Brunei Darussalam (NCCIBD).


  [1] Brak daty dziennej

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: