close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POŚWIADCZANIE PODPISÓW I AKTY PRAWNE

 • Poświadczanie podpisów

   

  Żeby potwierdzić swój podpis pod dokumentem, który ma służyć do obrotu prawnego w Polsce, należy stawić się osobiście w Ambasadzie RP i złożyć podpis pod dokumentem w obecności pracownika Ambasady RP (konsula). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem:

  • paszport polski (może być nawet nieważny), a w wyjątkowych przypadkach paszport zagraniczny,
   kartę stałego pobytu,
  • prawo jazdy.

  Żaden dokument bez zdjęcia nie może być uznany za ważny dokument tożsamości. Niemożliwe jest poświadczanie podpisów zaocznie, telefonicznie lub korespondencyjnie. W przypadku osób zamieszkałych z dala od Ambasady RP - możliwe jest potwierdzenie podpisu przez miejscowego notariusza, a następnie dokonanie legalizacji (zob. niżej) dokumentu przez Ambasadę RP.

  Niektóre dokumenty (np. pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości, zrzeczenie się spadku) wymagają formy aktu notarialnego - dlatego niemożliwe jest proste poświadczanie podpisu przez Ambasadę RP pod takimi dokumentami. (zob. niżej)

   

  Dokumenty wymagające formy aktu notarialnego

   

  Zgodnie z prawem polskim (Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego) bądź zgodnie z prawem niektóre dokumenty wymagają formy aktu notarialnego. Dokument taki przed dopuszczeniem do obrotu prawnego w Polce musi być urzędowo przetłumaczony na język polski. Akt notarialny winien być zalegalizowany w Konsulacie przed dopuszczeniem do obrotu prawnego w Polsce.

  Dokumentami takimi są:
  a) większość dokumentów dotyczących nieruchomości, jak np.:

  • umowa o przeniesienie własności nieruchomości w Polsce
  • pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości w Polsce
  • zrzeczenie się własności nieruchomości
  • oświadczenie właściciela nieruchomości ustanawiające na niej ograniczone prawa rzeczowe (hipotekę, służebność, ciężar realny, użytkowanie)
  • umowa o zniesienie współwłasności
  • majątkowa umowa małżeńska
  • umowa darowizny
  • umowa o dożywocie
  • umowa o rentę

  b) dokumenty z zakresu prawa spadkowego:

  • zrzeczenie się prawa do dziedziczenia oraz prawa do
  • umowa o zbycie spadku, o dział spadku lub o udział w spadku
  • testament sporządzony przez osobę małoletnią, głuchą, niemą, niewidomą lub ubezwłasnowolnioną częściowo
  • zapewnienie o rodowodzie spadkodawcy i o kręgu spadkobierców
  • wszelkie oświadczenia woli sporządzane przez osoby nie umiejące lub nie mogące czytać.


  c) dokumenty przewidziane przepisami kodeksu handlowego - dotyczące spółek komandytowych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

   

  Pełnomocnictwa i akty prawne różne

   

  Pełnomocnictwa do obrotu nieruchomościami w Polsce wymagają formy aktu notarialnego.
  Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem dla adwokata oraz pełnomocnictwo do doręczeń mogą być sporządzane przez zainteresowanego własnoręcznie, wymagają tylko poświadczenia podpisu przed konsulem.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: