close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POTRZEBUJĘ POMOCY

 • OPIEKA KONSULARNA


  Każdy obywatel Polski przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie, itp.) może zwrócić się do Sekcji Konsularnej z prośbą o pomoc konsularną. Zgodnie z polskimi przepisami, udzielenie pomocy materialnej może być uzależnione od uprzedniego wpłacenia kaucji przez rodzinę zamieszkałą w Polsce lub za granicą, na konto MSZ w Warszawie. Sekcja Konsularna zawsze może powiadomić o zaistniałych zdarzeniach rodzinę w Polsce.  Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa. Konsul może podjąć interwencję tylko po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu

   

  Co może dla polskiego turysty uczynić konsul?

   

  Jeżeli zostanie zgubiony paszport lub inne dokumenty zostaną skradzione, konsul sprawdzi tożsamość poszkodowanej osoby i wystawi paszport tymczasowy na powrót do Polski.
  W przypadku utraty pieniędzy:
  Konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce, wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą przez rodzinę lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, w skrajnych przypadkach może pożyczyć drobną kwotę pieniędzy na powrót do Polski po uprzednim podpisaniu zobowiązania do jej zwrotu.
  Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może: powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania, wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia, dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana), odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób. W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

   

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

   

  Prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).Płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych, świadczyć usługi, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe, Załatwiać zakwaterowanie lub uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy. Podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: