close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 • WAŻNE ZMIANY

   

  Zmiana przepisów Kodeksu Granicznego Schengen

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia 2017 r. wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia 2017 r. każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

   

  INFORMACJE

   

   

  Osoby małoletnie w paszportach rodziców

   

   

  Informujemy, iż po dniu 26 czerwca 2012 r. osoby małoletnie, których dane są zamieszczone w paszportach rodziców, nie mogą na tej podstawie przekraczać  granicy oraz że małoletni powinni posiadać oddzielny dokument paszportowy, a wpisy danych dziecka w paszporcie rodziców tracą ważność.

   

   

   

  Nowy system prezyjmowania wniosków wizowych

   

   

  Od 15 września 2011 złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową. Dostęp do rejestracji internetowej znajduje się pod adresem: http://www.e-konsulat.gov.pl. Znajdą tam państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej 

  Aplikant powinien złożyć aplikację wizową co najmniej 15 dni przed planowanym wylotem do Polski. 

   

   

   

   

  Pobieranie danych biometrycznych na granicach Malezji

   

   

   

  Malezyjskie władze imigracyjne od 1 czerwca 2011 r. dokonały pełnej implementacji systemu pobierania danych biometrycznych (odcisków palców) na przejściach granicznych. W związku z powyższym podróżni wjeżdżający do Malezji proszeni są o pozostawienie odcisków palców przy kontroli paszportowej. Odciski palców są pobierane bez udziału tuszu (skanowane). W raz z stemplem wjazdowym do paszportu wklejana jest naklejka informująca o pobraniu odcisków.

   

   

   

   

  Uznawalność świadectw szkolnych

   

   

   

  Ambasada uprzejmie informuje, że na stronach Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/index.htm znaleźć można informacje dotyczące uznawalności wykształcenia w Polsce i zasad obowiązujących przy nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: