close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 kwietnia 2019

  W dn. 25-29 marca br. w Kuala Lumpur na targach i konferencjach APAIE2019 (Asia-Pacific Association for International Education) przebywała 23-osobowa delegacja polskich uczelni wyższych i instytucji edukacyjnych pod przewodnictwem dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Łukasza Wojdygi. Targi i konferencje APAIE są największym wydarzeniem w obszarze szkolnictwa wyższego regionie Azji Płd-Wsch.

  Polskie stoisko narodowe zorganizowane przez NAWA zostało zainaugurowane przemówieniami Ambasadora K. Dębnickiego i Dyrektora Nawa Ł. Wojdygi. Na stoisku zaprezentowana została oferta 12 polskich uczelni: AGH, SGH, UJ, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, UAM, Politechniki Lubelskiej, UMCS, PAN, ATH w Bielsku Białej, UWr, Politechniki Wrocławskiej, WSSP w Lublinie; a także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Ponadto, przedstawiciele NAWA wzięli udział w dwóch sesjach eksperckich dot. internacjonalizacji uczelni w Europie Środkowej i budowaniu partnerstw międzyuczelnianych. Podkreslić należy, że oferta prezentowana przez polskie uczelnie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

  Poza spotkaniami w ramach APAIE, delegacja wzięła udział także w spotkaniach zaaranżowanych przez Ambasadę RP w Kuala Lumpur, gdzie NAWA oraz uczelnie prezentowały możliwości podejmowania współpracy akademickiej, naukowej i stypendialnej ze stroną malezyjską. 25 marca br. delegacja przedstawicieli NAWA, KRASP i Ambasady RP w Kuala Lumpur wzięła w Putrajaya udział w spotkaniu przedstawicielami Min. Edukacji Malezji pod przewodnictwem zastępcy dyrektora generalnego resortu edukacji, prof. Mohd Cairul Iqbal Bin Mohd Amin oraz Education Malaysia Global Services, instytucją odpowiedzialną za promocję studiów w Malezji. Celem spotkania było zaprezentowanie polskiej oferty szkolnictwa wyższego i możliwości nawiązania dwustronnej współpracy akademickiej.

  Z kolei w spotkaniu z wicerektor ds. akademickich i międzynarodowych University of Malaya prof. Kamilą Ghazali wzięła 15-osobowa delegacja polskich uczelni i instytucji edukacyjnych oraz Ambasady RP w Kuala Lumpur. University of Malaya reprezentowane było przez przedstawicieli 5 wydziałów. Wicerektor Ghazali przypomniała, że od 2013 r. w ramach wymian stypendialnych na UM kształcenie pobierało 23 studentów z Polski. Wyraziła nadzieję, że w najbliższych miesiącach możliwe będzie podpisanie kolejnych umów z polskimi uczelniami, zwłaszcza w dziedzinach jak finanse, medycyna, geologia.

  02
  03
  04
  05
  06
  07

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: