close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ARCHIWUM - PRYWATYZACJA

 • Plan prywatyzacji na lata 2008-2011

  22 kwietnia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła dokument „Plan Prywatyzacji na lata 2008-2011”, który zakładał przekazanie w prywatne ręce 740 spółek Skarbu Państwa działających w kilkunastu sektorach gospodarki. 10 lutego 2009 r. Rada Ministrów rozszerzyła Plan do 802 spółek. Włączone do Planu podmioty, to spółki powstałe w wyniku komercjalizacji (przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego).

  W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prywatyzowanych przedsiębiorstw proszę o kontakt z Centrum Relacji Inwestorskich Ministerstwa Skarbu Państwa.

  Centrum Relacji Inwestorskich
  Biuro Komunikacji Społecznej

  Aleksandra Karpowicz, tel: (+48 22) 695 90 01
  Katarzyna Szulc, tel: (+48 22) 695 90 02
  Faks: (+48 22) 629 98 38

  Adres e-mail: inwestor@msp.gov.pl

  LISTA NAJWIĘKSZYCH PROJEKTÓW PRYWATYZACYJNYCH NA ROK 2010-2011

   

  Lp.

  Spółka

  Branża

  Udział Skarbu Państwa/do sprzedaży

  Tryb sprzedaży

  1.

  Enea S.A.

  Energetyka

  76,48%/67,05%

  Sprzedaż na GPW/negocjacje

  2.

  Tauron Polska Energia S.A.

  Energetyka

  88,65%/10-35%

  Sprzedaż na GPW

  3.

  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  Energetyka

  85%/10-35%

  Sprzedaż na GPW

  4.

  Energa S.A.

  Energetyka

  91,28%/82,63%

  Negocjacje

  5.

  ZE PAK S.A. (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.)

  Energetyka

  50%/50%

  Negocjacje

  6.

  Elektrociepłownia Zabrze S.A.

  Energetyka

  100%/85%

  Negocjacje

  7.

  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

  Kopalnia węgla kamiennego

  60,53%/51%

  Oferta publiczna

  8.

  Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

  Kopalnia węgla brunatnego

  100%/85%

  Negocjacje

  9.

  Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

  Kopalnia węgla brunatnego

  100%/85%

  Negocjacje

  10.

  Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.

  Przemysł koksowniczy

  100%/85%

  Negocjacje

  11.

  Giełda Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A.

  Papiery wartościowe

  98,82%/51%-73,82%*

  Analiza wariantów zbycia

  12.

  Mennica Polska S.A.

  Papiery wartościowe

  31,64%/31,64%

  Tryb publiczny

  13.

  I Grupa Chemiczna: Ciech S.A., ZAK S.A. i Zakłady Azotowe
  w Tarnowie S.A.

  Chemia

  odpowiednio 36,68%/36,68%, 86,28%/85%
  i 52,56%/52,15%

  Negocjacje

  14.

  Zakłady Azotowe Puławy S.A.

  Chemia

  50,68%/50,12%

  Tryb publiczny

  15.

  Zakłady Chemiczne Police S.A.

  Chemia

  59,41%/59,23%

  Tryb publiczny

  16.

  Grupa Lotos S.A.

  Naftowy

  53,19%/**

  Lock-up**

  17.

  Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w Grzybowie S.A.

  Siarka

  100%/85%

  Tryb publiczny

  18.

  Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.

  Hutnictwo

  100%/85%

  Sprzedaż na GPW/negocjacje

  19.

  Centrozłom Wrocław S.A.

  Hutnictwo

  100%/85%

  Negocjacje

  20.

  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

  Bankowość

  37,2%/37,2%

  Zgoda RM/ negocjacje

  21.

  Telekomunikacja Polska S.A.

  Telekomunikacja

  4,15%/4,15%

  Sprzedaż na GPW

  22.

  Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

  Agencje przedsiębiorczości

  60%/do 60%

  Analiza wariantów zbycia

  23.

  Ruch S.A.

  Usługi

  56,86%/do 56,63%

  Sprzedaż na GPW/negocjacje

  24.

  Dipservice w Warszawie S.A.

  Zarządzanie nieruchomościami

  100%/do 85%

  Analiza wariantów zbycia

  25.

  Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro S.A.

  Przedsiębiorstwa handlowe i usługi

  100%/do 100%

  Analiza wariantów zbycia

  26.

  H. Cegielski Poznań S.A.

  Przemysł maszynowy

  100%/85%

  Tryb publiczny

  27.

  Nitroerg S.A.

  Przemysł obronny

  100%/85%

  Aukcja

  28.

  Intraco S. A.

  Usługi

  100%/do 85%

  Analiza wariantów zbycia

  29.

  Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

  Turystyka

  100%/100%

  Aukcja

  * nowa strategia prywatyzacji w trakcie opracowywania

  ** jako część struktury zakończonej w styczniu 2010 r. oferty MSP zobowiązało się do niesprzedawania dalszych akcji spółki poprzez giełdę w ciągu 180 dni („lock-up”)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: